§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem sklepu internetowego www.artessa.pl jest firma Artessa Dominik Kulkowski z siedzibą w Chmielniku 36-016, Chmilenik 386G, numer NIP: 872 210 10 80, numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A.: 83 1050 1562 1000 0090 8300 8053 , zwana dalej Usługodawcą.

1.2. Kupujący w sklepie internetowym www.artessa.pl akceptuje poniższy regulamin.

1.3. Końcowa cena zawiera podatek VAT oraz podana jest w PLN.

1.4. Zamówienia mogą być składane bezpośrednio ze strony www.artessa.pl oraz za pomocą poczty email: kontakt@artessa.pl . Istnieje możliwość omówienia szczegółów zamówienia/konsultacji dt. zamówienia pod podanym numerem telefonu, natomiast nie ma możliwości przyjęcia samego zamówienia telefonicznie.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

1.5. Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie firmie spedycyjnej swojego adresu i numeru telefonu zamieszczonego w formularzu zamówienia.

1.6. W przypadku chęci zakupu towaru, którego nie ma w ofercie sklepu internetowego lub o nietypowych parametrach, należy przesłać mailem zapytanie o wycenę lub skontaktować się z firmą telefonicznie. Dotyczy to m.in. prac wykonywanych metodą mozaiki artystycznej, jak również ram o większych rozmiarach.

1.7. Wszystkie zamówienia potwierdzane są e-mailem lub telefonicznie przez przedstawiciela Usługodawcy.

1.8. Umowa zostaje zawarta po złożeniu przez Kupującego zamówienia i jego akceptacji przez Usługodawcę. Realizacja zamówienia jest równoznaczna z jego akceptacją. Minimalny czas trwania zobowiązań Kupującego trwa do momentu akceptacji przez Usługodawcę zamówienia.

1.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania, anulowania lub zmiany warunków zamówienia w przypadku gdy: w ciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia nie wpłacono na konto Usługodawcy należności za złożone zamówienie, nie ma możliwości kontaktu z Kupującym, dane podane w zamówieniu są nieprawdziwe.

1.10. Jeśli występują okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub czasowo realizację zamówienia Kupujący zostanie natychmiast powiadomiony o tym, dotyczy to również zamówień, których gabaryty nie pozwalają na realizację zamówienia (np. rama o dużym rozmiarze z szybą)

 

Ramy na zamówienie i Ramki gotowe

1.10.1. Parametry ram zszywanych z szybą i tyłem HDF (tzw. ”ramy kompletne”)

 

Szerokość listwy 15 – 20 mm – maksymalny wymiar wewnętrzny ramy 50 x 60 cm

Szerokość listwy 25 – 90 mm – maksymalny wymiar wewnętrzny ramy 50 x 70 cm

 

1.10.2. Parametry ram zszywanych bez szyby i tyłu HDF (tzw. “ram pustych”)

Szerokość listwy 15-35 mm – maksymalny wymiar wewnętrzny ramy 70 x 80 cm

Szerokość listwy 40-90 mm – maksymalny wymiar wewnętrzny ramy 90 x 120 cm

 

1.10.3. Nie realizujemy zamówień typu Rama+ szkło.

1.10.4. Istnieje możliwość zamówienia ramy z tyłem wg pkt 1.10.2. lub po ustaleniu z naszym biurem.

1.10.5. Kolory i odcienie listew oraz passe-partout wyświetlane na urządzeniach mogą się różnić od oryginału z powodów technicznych ( oświetlenie, inne ustawienia ekspozycji ekranu itp. ). Symulowane w Kreatorze ram oprawy (wizualizacja wybranej przez klienta ramy wg wzoru i wymiarów) mogą zawierać powielane fragmenty wybranej ramy. Wynika to z zastosowanego mechanizmu budowania oprawy i dostosowania go do podanych przez klienta wymiarów. 

W ramach drewnianych mogą występować drobne ubytki w warstwie lakieru na poszczególnych łączeniach listew. W zależności od drewna użytego do produkcji danej listwy, na łączeniach ramy mogą występować minimalne szczeliny - wynika to ze zmieniających się właściwości drewna na otaczające warunki atmosferyczne.

1.11. Usługodawca wystawia dokument sprzedaży – dowód zakupu: fakturę VAT.

1.12. Składanie zamówień w sklepie internetowym jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

-komputer lub smartphone z dostępem do internetu

-zapoznanie i akceptacja z regulaminem sklepu

§ 2. Formy Płatności

2.1. Przelew bankowy pełnej kwoty na konto Usługodawcy.

2.2. Płatność BLIK.

2.3. Szybki przelew.

2.4. Płatność “za pobraniem” – płatne u kuriera podczas otrzymania przesyłki. 

2.5. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu ustalonej kwoty na konto bankowe.

§ 3. Czas Realizacji

3.1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności towaru i wynosi od 1 do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia.

3.2. Kupujący zostanie poinformowany o przewidywanym terminie dostawy e-mailem lub telefonicznie.

 

§ 4. Dostawa Towaru

4.1. Dostawy realizowane są przez firmę kurierską. Koszty dostawy firmą kurierską wynoszą (dla jednej paczki do 30 kg):

w przypadku przedpłaty na konto: 25 zł,

za pobraniem: 28,00 zł.

Istnieje możliwość wysyłania paczkomatem w przypadku mniejszych rozmiarów: 14,50 zł

4.2. Kupujący ma prawo do oględzin otrzymanej przesyłki w obecności kuriera.

4.3. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

 

§ 5. Warunki Zwrotu Towaru

5.1. Istnieje możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (zgodnie z obowiązującym prawem nie dotyczy towarów na zamówienia indywidualne – niestandardowe ). Towar powinien być zapakowany fabrycznie (nierozpakowany)

5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie:

towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru lub

ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów, w przypadku zamówienia wielu towarów, które dostarczane są osobno.

5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres Artessa Dominik Kulkowski, Chmielnik 386G, Chmielnik 36-016, pocztą elektroniczną na adres: kontakt@artessa.pl. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 730019884.

5.4. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, jednak nie jest to obligatoryjne.

5.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.6. W celu dokonania zwrotu towaru konieczny jest wcześniejszy kontakt z Usługodawcą.

5.7. Skutki odstąpienia od umowy:

5.7.1 W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy;

5.7.2. zwrotu płatności dokonamy na wskazany pisemnie numer rachunku bankowego

5.7.3. możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów pełnowartościowych.

5.8. Towar należy odesłać na adres Artessa Dominik Kulkowski, Chmielnik 386G, Chmielnik 36-016,  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

5.9. Przesyłkę należy oznaczyć napisem “Zwrot towaru”. Należy także dołączyć kopię dowodu zakupu (faktura FV).

5.10. Koszty zwrotu towarów ponosi Kupujący.

5.11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:

5.11.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

5.11.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.11.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§ 6. Warunki reklamacji

6.1. W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji.

6.2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie zdjęć wadliwego towaru wraz z formularzem reklamacyjnym dostępnym pod adresem: https://pomagamy24h.pl/formularz_reklamacyjny.pdf na adres: Artessa Dominik Kulkowski, Chmielnik 386G, Chmielnik 36-016, adres e-mail: kontakt@artessa.pl

6.3. Do odsyłanego towaru Kupujący załącza kopię faktury.

6.4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

6.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Usługodawca dokona naprawy wadliwego towaru lub w inny sposób zadośćuczyni żądaniom Kupującego.

6.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania zamówionych towarów.

6.7. Wobec Kupujących będących konsumentami stosuje się przepisy art. 556-576 Kodeksu Cywilnego, natomiast wobec Kupujących niebędących konsumentami wyłącza się stosowanie tych przepisów.

 

§ 7. Usługa „ Kreator ram”

7.1. Klient po wybraniu opcji „Kreator ram” akceptuje zasady przedstawione w § 7 regulaminu.

7.2. Kreator Ram dotyczy usługi stworzenia oprawy na wymiar przez firmę Artessa Dominik Kulkowski i odesłania do klienta oprawy wg wybranego profilu za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.artessa.pl .

7.3. Klient podczas wyboru profilu w sekcji „ Kreator ram” uzupełnia pola “wysokość” i “szerokość” podając rzeczywiste wymiary pracy (po jej zewnętrznym obrysie) i ewentualnie dołącza do zamówienia dodatkowe opcje związane z oprawianą pracą (passe-partout, szkło zwykłe lub antyrefleksyjne, slip, płyta HDF).

7.4. Po dokonaniu wyboru wspomnianego w punkcie 7.3., klient przechodzi do płatności za wybrany wariant oprawy. 

§ 8. Usługa „ Kreator ram” z opcją dosłania obrazu do oprawy

8.1. Opcja dosłania obrazu do wybranej wcześniej oprawy przez klienta będzie możliwa po niezwłocznym potwierdzeniu tego faktu poprzez podany nr telefonu sklepu internetowego lub za pośrednictwem korespondencji mailowej przesłanej na: kontakt@artessa.pl.

8.2. Po potwierdzeniu chęci dosłania przez klienta obrazu do oprawy, klient pakuje obraz w staranny sposób i wysyła kurierem bezpiecznie zapakowany obraz na adres firmy Artessa Dominik Kulkowski, 36-016 Chmielnik, Chmielnik 386G.

8.3. Odbierający przesyłkę sprawdza w jakim stanie jest przesyłka ( ogląda wizualnie karton, jeżeli karton uległ zniszczeniu ma prawo otworzyć paczkę przy kurierze i spisać protokół uszkodzeń ). Jest to podstawa do roszczenia w stosunku do firmy spedycyjnej.

8.4. Po odebraniu przesyłki przez firmę następuje realizacja zamówienia.

8.5. Czas realizacji zamówienia wynosi od 5 – 7 dni roboczych.

8.6. Po wykonaniu oprawy firma Artessa Dominik Kulkowski odsyła gotowy obraz do klienta pod wskazany adres.

8.7. Klient podczas odbioru stosuje zasady przedstawione w pkt. 8.3. niniejszego paragrafu.

§ 9. Newsletter

9.1. Usługobiorcy mogą korzystać ze sklepu www.artessa.pl bez konieczności zapisywania się do Newslettera.

9.2. Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.

9.3. Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.

9.4. Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:

9.4.1 posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

9.5. Warunki świadczenia usługi Newsletter:

9.5.1 podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,

9.5.2. weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,

9.5.3.wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,

9.6. Zakres usługi Newsletter:

9.6.1. powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami sklepu www.artessa.pl,

9.6.2.powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),

9.7. Wypisanie się z usługi Newsletter:

9.7.1. Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.

9.7.2. Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.

9.7.3. Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Zawartość sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

10.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia jego udostępnienia przez Usługodawcę na stronie sklepu internetowego.

10.3. Informujemy Kupującego o możliwości rozwiązania ewentualnego sporu na platformie ODR, czyli nowej wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów – ODR.

10.4. Zastrzegamy sobie prawo do interpretacji regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Artessa Dominik Kulkowski

Chmielnik 386G

36-016 Chmielnik

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

 

………………………………………………………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy/odbioru …………………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………….

 

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data ……………………………..